Slet en eksisterende bane-reservation


1. Vælg puntet Mine reservationer under knappen med dit navn

Du bliver nu præsenteret for en liste af alle dine aktive reservationer og tilmeldinger, og herfra kan du administrere din aktuelle tilmeldingsstatus for dine enkelte arrangementer.

2. Vælg den ønskede reservation og tryk på knappen Afmeld 

Drejer reservationen sig om en normal bane-reservation, vil hele bane-reservationen blive annulleret og de øvrige deltagere vil automatisk få tilsendt en mail med besked om annulleringen.