Bestyrelsen

Bestyrelsens beretning for 2022

 

Vi har igen i 2022 forfulgt vores ambition og mål, som vi har sat os. Vi vil gerne gøre det sjovere at spille tennis og forøge interessen herfor ved at tilbyde spillemulighed samt trænings- og turneringsaktiviteter for vores medlemmer i en så stor en tennishorisont, som vi nu kan magte i en mindre, men slagkraftig klub.
Vi bestræber os på at følge med tiden, gerne lidt front, samt drifte klubben fornuftigt i forhold til ressourcer samtidigt med, at vi tilbyder attraktive og løftende udviklingsmuligheder for juniorer, seniorer, øvede og begyndere på et velholdt anlæg. Vi prøver at gøre os mere synlige, og vi samarbejder med andre lokale tennisklubber om specifikke trænings- og turneringstilbud.
Vi har nu en gruppe af forældrene til juniorerne bakker op, og det skylder vi hele tiden at sætte pris på; tusind tak, I må gerne fortsætte.
Vi har gennemført juniortræning for tre hold to gange om ugen samt klubaften med spil og instruktion for øvede og voksne en gang om ugen.
Vi har haft åbent hus på
Tennissportens Dag den 30. april.
Vi har afholdt voksen intro med seks lektioner igennem 3 uger fra uge 20. Der har gennemgående været to trænere tilknyttet.
Vi har afholdt Sommerskole 25. – 27.
juli med 33 deltagere, 9 trænere og 8 personer i frivilligt engageret servicehold, som er vitalt for at forløbet kan gennemføres.
Vi har afholdt klubturnering for juniorer 28. august, mens seniorturnering måtte aflyses på grund af for få tilmeldte. Resultaterne blev: Hold 1 røde bolde Ellen nr 1 og Frederik nr 2. Hold orange bolde Leopold nr 1 og Isabell nr 2. Hold 3 grønne bolde Jens nr 1 Malte nr 2.
Vi har deltaget i Sydhavsturen både juniorer og seniorer. Hos seniorer vandt Jan og Per-Ole MTC pokalen for vintersæsonen i deres gruppe. Mette (MTC) og Sofia (NyF) vandt damerækken i udendørsturneringen 22. I juniorturneringen indendørs og udendørs har MTC vundet 6 førstepladser ved Malthe, Jens og Ellen – 4 andenpladser ved Elias, William og Leopold – 4 tredjepladser ved Ellen, Malthe og Malthe&Sebastian. Mange har deltaget og spillet flot.
Juniortræning udendørs er gennemført mandage, tirsdage og torsdage delt op i hold 1, røde bolde for 6-10 årige, hold 2, orange bolde for 10-14 år let øvede + begyndere samt hold 3, grønne bolde for øvede.
Indendørs gennemføres juniortræning for hold 2, orange bolde hver torsdag og for hold 3, grønne
bolde hver mandag på Sædingegaard. Der betales et ekstra lille gebyr til dækning af Sædingegaards omkostninger. Træning for hold 1, røde bolde, gennemføres hver fredag i Blæsenborghallen. Som et nyt initiativ gennemføres træning for mindre børn, ca 5 år, ”Tumletennis” mere som leg også i Blæsenborgshallen hver fredag.
Juniortræningen har udviklet sig til større hold, og derfor har vi været nødt til at bede vores unge hjælpetrænere, større juniorer, om at træde til som assistenter, så vi er to trænere på hold 1 og 2 ved hver session. Hjælpetrænerne aflønnes mens de voksne uddannede trænere lægger arbejdet frivilligt.
Vi har booket tid til vintertennis i Blæsenborghallen.
På inspiration af et privat initiativ med træning af træner fra HIK har vi aftalt træning for medlemmer af Emil Ørbæk 1.-3. juli og 24.-25. september. Alle tider har været booket. EØ er betalt af klubben og hver spiller har betalt til klubben for den bookede tid. Klubben har ydet et mindre bidrag.
Der er indkøbt hættetrøjer til salg til klubbens medlemmer. Trøjerne er sponseret af REMA 1000, Knuthenborg Safaripark og DP Byg og Anlæg.
REMA 1000 har via KFI sponseret MTC med 25.000 kr i 2022. Dette er et engangs sponsorat.
Vi har også i 2022 forsøgt at holde hus med pengene. Det er lykkedes over forventning. Vi får et større overskud. Dog skal det noteres, at 25.000 kr er projektpenge, der skal gå til indkøb af træningsudstyr. De øvrige 45.000 kr, som er reelt overskud er opnået gennem påholdenhed og aktiviteter. Vi har i 2022 krævet betaling for juniortræning både for sommer og vinter. Antallet af medlemmer er forøget. Frivillige i klubben har deltaget i ”Hold Lolland Ren”, hvilket har givet et tilskud på godt 6.000 kr og endeligt har alle 4 baner med træner været lejet ud til Borgerskolen i 6 uger a 1,5 timer i efteråret.
Medlemstallet blev 73, heraf var 33 under 19. I 2021 var der 61 medlemmer og 25 under 19 år. I Vi har fortsat en ambition om 100 aktivt spillende medlemmer.
Juniorafdelingen er fortsat, som det fremgår af medlemstallet og regnskabet, hjertet og langt den største aktivitet i vores klub. Vi arbejder fortsat efter Play and Stay konceptet med forskellige typer bolde beregnet til forskellig alder eller niveau. Vi vil gerne udvikle og udvide trænerkapaciteten; så vi har konstant fokus på at rekruttere nye. Vi vil fortsat at udvikle juniorafdelingen samt også kunne tilbyde seniortræning.
Udendørssæsonen begyndte med baneåbning 23. april. Vejrforholdene har IGEN været fine til udendørs tennis med rig mulighed for at spille.
Vi har været lidt mere udfordret af bløde baner i 2022 end i 2021, men overordnet har banerne været i god stand og nettene er først taget ned efter uge 42. Der er igen udført et stort stykke frivilligt arbejde omkring forårsklargøring og vedligeholdelse, og det har båret frugt. Vi har haft hjælp til grusudlægning og linieopstramning.
Vi har i flere omgange søgt penge til etablering af låsesystem for at indrette ”Book Pay and Play”. Det er ikke lykkedes, men vi har endnu ikke opgivet ligesom vi fortsat har en vision om også at omlægge en eller to baner med helårsbelægning, så vi kan tilbyde sporten hele året og reducere arbejdet med klargøring af baner.
Bestyrelsens konstituering 2022: Formand Jens Nyholm Thomsen, Næstformand/ Sekretær Jan Rasmussen, Kasserer Susanne Hovmand-Simonsen, Udvalgsformand Dennis Erstrup, Bane/Hus – inspektør Per-Ole Rasmussen.
Tak til alle som har bidraget igennem sæsonen 2021 samt til bestyrtelsen for godt, stort og engageret arbejde.
Bestyrelsen 17. januar 2023
Per-Ole (MTC) og Jan (MTC) Sydhavstouren Mette (MTC) og Sofia (NyF) Sydhavstouren
          Jeg tænker tennis morgen, middag, aften og nat – vores cheftræner Dennis