Sådan reserveres en bane

Du skal være logget ind, før du kan reservere en bane


1. Vælg punktet banebooking i menulinjen øverst på siden 

Du bliver nu præsenteret for en dagsoversigt i tabelform, hvor kolonnerne udgør banerne og rækkerne udgør de tilgængelige tider i halvtimes-intervaller.

2. Vælg bane og ønsket starttidspunkt

Ved at klikke på den ønskede kolonne/række-kombination, åbnes et vindue hvor de sidste detaljer vedr. reservationen skal udfyldes.

3. Udfyld reservationsdetaljer

Før en reservation er gyldig og kan gemmes, skal følgende være opfyldt:
      -   En reservationen kan kun omfatte netop én bane.
      -   Varigheden skal minimum angives til 1/2 time og maksimalt 2 timer
      -   En gyldig reservation har minimum 2 og maksimalt 4 deltagere
      -   Reservationen kan maksimalt oprettes 14 dage frem i tiden
      -   Hver deltager kan maksimalt have 3 aktive reservationer
Du kan løbende følge med i hvorvidt ovenstående krav er opfyldt via status-vinduet i øverste højre hjørne, og i det øjeblik at alle krav er opfyldt bliver Book nu knappen synlig.

4. Godkend og gem reservation via knappen: Book nu

Din reservation fremgår med det samme af dagsoversigten, og en mail med reservationsdetaljerne bliver automatisk afsendt til reservationens deltagere.