Indmeldelse


Indmeldse sker ved kontakt til Jens på jens.n.thomsen@mail.dk

med flg. info. 

  • Navn
  • Addresse
  • Tlf
  • Fødsels dato
  • By
  • Postnr

Betaling af kontingent

foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr.  5359 - konto 244 566.

Kontingent sæson 2024

Seniorer 850 kr.
Ungseniorer under 25 450 kr.
Juniorer 10-18 år   450 kr.
Mikroer u/10 år      250 kr.
Passive    100 kr.

 

OBS: deltagelse i junior træning koster ud over kontingent 350kr for udendørs sæson og 250kr for indendørs sæson. 

Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner ellers risikerer at blive blokeret.