Indmeldelse


Indmeldse sker ved kontakt til Dennis Erstrup på dennlight@hotmail.com

med flg. info. 

  • Navn
  • Addresse
  • Tlf
  • Fødsels dato
  • By
  • Postnr

 

OBS: Ønskes en nøgle er prisen på denne 50 kr. 

Beløbet refunderes ikke ved tilbagelevering/udmeldelse.


Betaling af kontingent

foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr.  5359 - konto 244 566.

Kontingent sæson 2021

Seniorer o/18 år  850 kr.
Ungseniorer under uddannelse m/SU 450 kr.
Juniorer 10-18 år   450 kr.
Mikroer u/10 år      250 kr.
Passive    100 kr.

 

OBS: deltagelse i junior træning koster ud over kontingent 250kr for udendørs sæson og 250kr for indendørs sæson. 

Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner ellers risikerer at blive blokeret.