Indmeldelse


Indmeldse sker ved kontakt til vores kasser, Susanne Hovmand-Simonsen på susanne.hovmand@knuthenlund.dk

 

med flg. info. 

  • Navn
  • Addresse
  • Tlf
  • Fødsels dato
  • By
  • Postnr

 

OBS: Ønskes en nøgle er prisen på denne 50 kr. 

Beløbet refunderes ikke ved tilbagelevering/udmeldelse.


Betaling af kontingent

foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr.  5359 - konto 244 566.

Kontingent sæson 2021

Seniorer o/18 år  850 kr.
Ungseniorer under uddannelse m/SU 450 kr.
Juniorer 10-18 år   450 kr.
Mikroer u/10 år      250 kr.
Passive    100 kr.Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner ellers risikerer at blive blokeret.