Indmeldelse


Indmeldse sker ved kontakt til vores kasser, Susanne Hovmand-Simonsen på susanne.hovmand@icloud.com med flg. info. 

  • Navn
  • Addresse
  • Tlf
  • Fødselsår
  • By
  • Postnr

 

OBS: Ønskes en nøgle er prisen på denne 50 kr. 

Beløbet refunderes ikke ved tilbagelevering/udmeldelse.


Betaling af kontingent

foregår ved bankoverførsel til klubbens konto:
Reg.nr.  5359 - konto 244 566.

Kontingent sæson 2021

Seniorer o/18 år  850 kr.
Ungseniorer under uddannelse m/SU 450 kr.
Juniorer 10-18 år   450 kr.
Mikroer u/10 år      250 kr.
Passive    100 kr.


Ved indmeldelse senere end maj måned nedsættes kontingentet forholdsvis for resten af året.
Husk at betale dit kontingent til tiden, da din ret til at reservere baner ellers risikerer at blive blokeret.