Kontingent i 2019:

Årligt

Seniorer o/18 år                                          800 kr.

Ungseniorer under uddannelse m/SU     400 kr.

Juniorer 10-18 år                                        400 kr.

Mikroer u/10 år                                           200 kr.

Passive                                                        100 kr.

Ved indmeldelse senere end maj måned nedsættes kontingentet forholdsvis for resten af året.