dagsorden 2019

Resultatopgørelse 2018

Vedtægter for Maribo Tennis Club 2019

Vedtægterne blev godkendt - dog uden de nødvendige 2/3 fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Derfor er der ekstraordinær generalforsamling 9. april kl. 18.

Bestyrelsens beretning 2018